Poniżej znajduje się lista naszych głównych obszarów wiedzy:

•  Prawo pracy
Indywidualne prawo pracy: umowy, rozwiązanie umów i zwolnienia/rezygnacje, sporządzania i rozwiązywania umów zarządzania, zbiorowe prawa pracy: układy zbiorowe, związki, przedstawicielstwa pracowników, spółki i regulaminy pracy, spory prawa pracy.

•  Prawo budowlane
Kontrakty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo, planowanie/projektowanie umów (dla architektów), ustawodawstwo nadzoru budowlanego, kontrakty FIDIC, pozwolenia na budowę i plany zagospodarowania przestrzennego, spory i arbitraże budowlane.

•  Prawo spółek
Utworzenie spółek, uzyskanie zezwoleń/pozwoleń publicznych, ogólne prawo spółek, udziały, joint venture, restrukturyzacje, wyłączenia i likwidacja spółek.

•  Prawo handlowe

•  Prawo nieruchomości
Sprzedaż i zakup nieruchomości i/lub konstrukcji, rolnictwo i leśnictwo, rozwój projektów, leasing nieruchomości, fundusze nieruchomości, facility management, koncesje, dzierżawy przemysłowe/umowy najmu, publiczno-prywatne partnerstwa, rozstrzyganie sporów.

•  Prawo upadłościowe
Zapewniamy pomoc prawną i reprezentację zarówno dla dłużników jak i dla wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

•  Rozwiązywanie sporów
Postępowanie sądowe – reprezentacja przed sądami rumuńskimi we wszystkich dziedzinach prawa, przygotowanie i przeprowadzanie postępowania arbitrażowego.

•  Dotacje/Pomoc finansowa
Fundusze europejskie – reprezentacja w przypadku odzyskiwania finansowania.

•  Prawo ochrony środowiska/prawo odpadowe
Prawo zezwoleniowe, reprezentacja przed organami władzy i spory z urzędami.

•  Prawo ubezpieczeniowe
Ubezpieczenia osób towarów/transportu, pomoc w przypadku ugody o odszkodowanie za szkody niematerialne, wsparcie w przypadku roszczeń/żądań.

•  Prawo dystrybucji
Zagadnienia związane z dealerami, agentami sprzedaży, umowy franczyzowe, inne powiązane kwestie.

•  Prawo administracyjne
Zgłoszenie i kontestacje wobec decyzji administracyjnych, reprezentowanie klienta przed organami władzy, unieważnienia i działania akcyjne.

•  Prawo konkurencji
Audyt prawny strategii marketingowych i reklamowych, środki przeciw fałszerstwom antykonkurencyjnym, prawo konkurencji, strategie postępowania sądowego w celu zapobiegania sporom.

•  Prawo karne